اوقات شرعی
محورهای تخصصی

محورهای تخصصی اولین کنفرانس مهندسی صنایع در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تعمیرات و نگهداری

1.       مدیریت قابلیت اطمینان و مديريت نگهداري و تعمیرات و استانداردها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

2.       ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات واحدهای تولیدی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی براساس استانداردها

3.       نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

4.       روش­های بهینه سازی در تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و پیش­بینانه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

مدیریت پروژه

1.       مديريت پروژه ها، برنامه‌ریزی و كنترل پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

2.       مدیریت یکپارچه پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

3.       روش­های بهینه­سازی در مدیریت پروژه­های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 

تحلیل اقتصادی

1.       اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه در پروژه­های اقتصادی پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

2.       قيمت گذاري و مديريت بازار در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی

3.       کاربردهای تحقیق در عملیات در تصمیم گیری در پروژه­های اقتصادی پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 

 

مدیریت تولید و زنجیره تامین

1.       لجستیک، جایابی، طراحی استقرار و انبار داری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

2.       طراحی و مديريت زنجيره تامين و حمل و نقل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

3.       تولید ناب و چابک در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

4.       برنامه­ریزی تولید و کنترل موجودی و بهینه­سازی تولید در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 

 

مدیریت مهندسی

1.       مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، دانش و تکنولوژی

2.       مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی و مهندسي فاكتورهاي انساني در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

3.       مدیریت و مهندسي كيفيت در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

4.       مدیریت روابط مشتریان در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

5.       تاثیر پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت مانند: 5S، 6سیگما و ... در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

6.       بررسی اقتصادی استفاده از انرژی های نو در تولید برق در صنعت نفت گاز و پتروشیمی